Raporty specjalne

poleć serwis drukuj

600 ofert w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

01-24-2019

Jak poinformowała Kancelaria Senatu RP, na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku wpłynęło 600 ofert. Opiewają one na łączną kwotę 329.2 mln zł. Zostały złożone przez 244 organizacje pozarządowe za pośrednictwem generatora ofert.

Nabór został ogłoszony przez szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego. Jego celem jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19.

  • W ramach kierunku „Edukacja” wpłynęły 183 oferty na kwotę 101,282,109.30 zł.
  • W ramach kierunku „Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego” wpłynęło 211 ofert na kwotę 81,554,280.45 zł.
  • W ramach kierunku „Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania” wpłynęło 99 ofert na kwotę 56,805,294.05 zł.
  • W ramach kierunku „Media polonijne” wpłynęło 28 ofert na kwotę 32,662,721.46 zł.
  • W ramach kierunku „Pomoc charytatywna i socjalna” wpłynęło 27 ofert na kwotę 20,688,812.0 zł.
  • W ramach kierunku „Infrastruktura polonijna” wpłynęły 52 oferty na kwotę 36,205,880.63 zł.

Oferty mogły składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Zadania mają być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Decyzję o zleceniu zadań w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą podejmie Prezydium Senatu w pierwszym kwartale 2019 r.

wem

wróć

Fotorelacje

Zabawa walentynkowa u „Polan”

9 lutego był wyjątkową datą dla 260 uczestników walentynkowej zabawy odbywającej się w Klubie Białego Orła w Bridgeport, CT. Czekały na nich: ogromna sala, piękne dekoracje, wiele doskonałych pomysłów na zabawy i stoły zastawione polskimi przysmakami. Nie brakowało serduszek ani nawet specjalnego kącika fotograficznego. Gospodarzem i organizatorem balu był zespół pieśni i tańca „Polanie”. Fot. Magdalena Kalkowska

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com