Raporty specjalne

poleć serwis drukuj
Prof. Agnieszka...
Uczestnicy...

Prawda i postprawda

07-14-2018

Ogólnopolska Konferencja o Postprawdzie w Krakowie pokazuje, jak Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego reaguje na nowe zjawiska w przestrzeni publicznej.

Postprawda to termin, który w 2016 roku został wybrany przez Oxford Dictionaries jako słowo roku. W opinii Oxford Dictionaries postprawda jest terminem, jaki określa nasilone tendencje występujące w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej do opisywania rzeczywistości, gdzie nie tyle fakty są istotne, co wpływ na kształtowanie opinii publicznej przez sferę emocji i osobistych przekonań.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Postprawda pod hasłem „Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock-genres)”, jaką zorganizował Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 14 czerwca 2018 roku (w głównej siedzibie instytucji przy ulicy Jęczmiennej 9) to przedsięwzięcie, które reaguje na najnowsze zjawiska w przestrzeni publicznej. W ramach konferencji wygłoszono ponad 30 referatów podczas dwóch paneli: eksperckim oraz studencko-doktoranckim, pozwalając młodym ludziom zabrać głos w dyskusji. Uznano więc, że posiadają oni swoje ukształtowane stanowisko na temat, o którym traktowała konferencja. Okazało się to być słusznym twierdzeniem, bowiem studenci chętnie zabierali głos w dyskusji po poszczególnych wystąpieniach w swoim panelu w sposób przemyślany.

Panel studencki został zorganizowany dzięki członkom Koła Naukowego Coolturoznawcy i Koła Naukowego Komunikacji Społecznej, Retoryki i PR, działających w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dla mnie bliższy był panel studencki, ponieważ w tymże Instytucie kontynuuję naukę na kolejnych studiach i wygłosiłam referat przygotowany w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, który dotyczył apelu tej instytucji, jaki jest oficjalną odpowiedzią na zjawisko wysypu fake newsów w obszarze pamięci. Pozytywnym zaskoczeniem było to, że studenci włączyli się z uwagą do dyskusji na tematy dotyczące kwestii historycznych. Dotarliśmy do takich wniosków jak: Czy istnieje w ogóle prawda?

Studenci uznali, że ma ona zawsze charakter subiektywny i istnieją prawdy poszczególnych stron. Dla mnie kwestia jest bardziej złożona. Dla nas, osób, które pracują czy też współpracują z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, oczywiście prawda obiektywna istnieje, fakty dotyczące zdarzeń, które rozegrały się w przestrzeni historycznej II wojny światowej są niepodważalne, choć usiłuje się manipulować pojęciami i wprowadzać do użytku terminologię „polskich obozów zagłady”. Przez istnienie źródłowych dowodów historycznych możemy w prosty sposób zweryfikować informacje prawdziwe i wpłynąć na demaskację zakłamanych treści (dla mnie rutyną w ramach studiów historycznych było weryfikowanie autentyczności przekazu treściowego). Co prawda w tym celu działania jak aktywność w przestrzeni publicznej. Dzieje się to poprzez właśnie konferencje, oddziaływania medialne, działalność publikacyjną, współpracę instytucjonalną o charakterze międzynarodowym, czyli otwarty dialog i dyskusję. Podsumowując – jako pracownik archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (oraz Kliniki Pro vita et spe z misją świadczenia opieki byłym więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych), który wykonuje swoją pracę z zaangażowaniem bezinteresownie – z całą mocą podkreślam, że prawda obiektywna ma rację bytu we współczesnym świecie i usankcjonowanie jej miejsca w przestrzeni publicznej jest pierwszą potrzebą, aby młodzi i starsi ludzie w szumie informacyjnym nie mieli wątpliwości, że prawda istnieje i jest możliwe jej respektowanie w perspektywie czasoprzestrzeni historyczno-bieżącej. Te argumenty tym bardziej są dla mnie istotne, ponieważ kieruję się nimi w swojej pracy nauczyciela-pedagoga w szkole, do czego przygotował mnie Instytut Nauk o Wychowaniu UP oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku bieżącym z naszymi uczniami wzięliśmy udział w Marszu Żywych.

W panelu studenckim był podniesiony głos, że ludzie starsi mają szczególnie problem z krytycznym odbiorem treści medialnych. W panelu eksperckim z kolei zwrócono uwagę, że to młodzi ludzie nie posiadają wykształconych odpowiednich mechanizmów krytyki. Uważam, że prawda jest taka, iż każda grupa wiekowa jest zagrożona oddziaływaniem zakłamanych informacji.

Panel ekspercki także rządził się fundamentalnymi pytaniami. Okazało się, że często analizowany problem fake newsa nie jest jednoznacznie definiowany i błędnie w jego struktury włącza się mechanizmy, które odpowiadają innym procesom. Wykształciliśmy w dyskursie naukowym wiele pojęć, jakie – jak się okazuje – mają płynne granice i nie są do końca trafnie określone. Stwarza to perspektywę dla świadomej manipulacji, gdyż uważam, że to zjawisko ma miejsce tylko wtedy, gdy jest celowe. Taka problematyka na poziomie terminologicznym była również rozważana w panelu eksperckim, więc nie tylko studenci podjęli rozważania nad wieloznacznością fundamentalnych dla życia w przestrzeni społeczno-publicznej pojęć.

Podsumowaniem wyników obrad będzie publikacja artykułów naukowców, którzy zabrali głos w dyskusji nad zjawiskiem postprawdy.

mgr Katarzyna Lisowska


Mgr Katarzyna Lisowska udziela się aktywnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pro Wita et Spe. Kontakt z autorką:

wróć

Fotorelacje

Recital w Polskim Centrum w Clearwater

29 kwietnia 2019 r. w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater odbył się recital uczniów polskiego nauczyciela Fryderyka Koziaka. Swoje muzyczne talenty zaprezentował muzyk grający na gitarze elektrycznej i piętnastu pianistów. Fot. Archiwum PC

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com