Raporty specjalne

poleć serwis drukuj

Cele polskiej dyplomacji w 2018 roku

04-08-2018

Minister Jacek...
– Bezpieczeństwo...
Jeśli chodzi o Unię...

21 marca 2018 roku minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przedstawił w Sejmie informację na temat zadań polskiej polityki zagranicznej w roku 2018. Słowo „Polonia” w wystąpieniu szefa dyplomacji padło tylko raz, ale minister podkreślił, że rodacy za granicą są „niezwykle ważnym elementem narodowej wspólnoty”. Sejm informację przyjął. Wniosek opozycji o jej odrzucenie nie uzyskał większości głosów.

Szef MSZ rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej wynika przede wszystkim z obecności w NATO, członkostwa w Unii Europejskiej oraz obecności wojsk amerykańskich nad Wisłą. Za największe zagrożenie minister Czaputowicz uznaje Rosję, która „dąży do rewizji porządku politycznego w Europie, który ukształtował się po 1989 roku”. Wśród głównych partnerów politycznych i gospodarczych minister wymienił: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Hiszpanię, zaś współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja) określił mianem nadrzędnego priorytetu.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej jest najwyższym priorytetem polskiej polityki zagranicznej – mówił szef polskiej dyplomacji, w obecności m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. – Polska gości na swoim terytorium siły sojusznicze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. (…) Jako jedno z kilku państw Sojuszu od kilku lat przeznacza na obronność 2 % PKB – dodał.

Minister podkreślił, że Wojsko Polskie uczestniczy w misjach NATO-wskich na Łotwie i w Rumunii, zaś polskie lotnictwo pełni służbę w państwach bałtyckich, strzegąc nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią. – Trwa współpraca z Niemcami i Danią w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z kwaterą główną w Szczecinie oraz współpraca z Litwą i Ukrainą w ramach aktywowanej w 2016 roku brygady polsko-litewsko-ukraińskiej. Staliśmy się państwem dostarczycielem wspólnego bezpieczeństwa, a nie tylko jego odbiorcą – mówił Jacek Czaputowicz, dodając, że Polska będzie dążyć do zwiększania obecności amerykańskich sił zbrojnych na swoim terytorium.

Poprzez członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ polska dyplomacja domaga się m.in. zaprzestania destabilizujących działań Rosji wobec Ukrainy. – W kwestii rozwiązania konfliktu w Syrii popieramy deklarację z Genewy i prowadzone pod auspicjami ONZ negocjacje. Będziemy wspierać rozwiązania konfliktów w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym. Jako państwo-przewodniczący komitetów sankcyjnych zwracamy szczególną uwagę na sytuację w Sudanie i Sudanie Południowym – dodał szef MSZ.

Unia Europejska

Jeśli chodzi o Unię Europejską, polski rząd chce „równoprawnego i podmiotowego udziału w kształtowaniu procesu integracji europejskiej”. – Szczegółowe kwestie związane z koncepcją Unii wielu prędkości, dotyczą czterech swobód europejskich, kryzysu migracyjnego, stałej współpracy strukturalnej w wymiarze militarnym, a także funduszy strukturalnych w kontekście debaty nad przyszłą perspektywą budżetową na lata 2021-2027 – mówił minister Czaputowicz.

– Komisja Europejska nie jest superrządem, a Parlament Europejski nie jest super-parlamentem, uprawnionymi do instruowania rządów i parlamentów narodowych. Przypomnijmy w tym miejscu, że art.5 ust.2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi: „Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie”, a „wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do Państw Członkowskich” – dodał.

W dalszej części wystąpienia szef MSZ mówił, że Polska chce uczestniczyć w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego, ale jest przeciwna narzuceniu systemu obowiązkowych kwot przyjmowania uchodźców.           

Polonia

O Polakach za granicą minister Czaputowicz mówił pod koniec swojego wystąpienia w Sejmie. – Polonia to niezwykle ważny element narodowej wspólnoty. Pamiętamy o niej zwłaszcza w roku, w którym przypada setna rocznica odzyskania niepodległości. Poza granicami Polski mieszka około 20 milionów naszych rodaków lub osób o polskich korzeniach. Część z nich to Polacy, którzy pozostali na wschodzie po przesunięciu granic państwa, część to emigranci, którzy tworzą współczesną Polonię w państwach zachodnich – przypomniał.

Jak przekonywał szef polskiej dyplomacji, przedmiotem stałej troski ze strony rządu są kwestie praw mniejszości polskiej na Litwie. – Odnotowujemy istotny postęp. W maju br. rozpocznie się retransmisja pięciu polskich kanałów telewizyjnych na Wileńszczyźnie, co pomoże w podtrzymaniu związków naszych rodaków z żywą kulturą polską. Inne kwestie będą przedmiotem wspólnych prac obu naszych rządów – mówił Czaputowicz.

Od Białorusi rząd Mateusza Morawieckiego oczekuje stosowania wobec mniejszości polskiej standardów wyznaczonych przez prawo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe, a także zapisanych we wspólnym traktacie”. – Z kolei Polacy w Niemczech oczekują na realizacją zobowiązań traktatowych, w szczególności w kwestiach oświatowych. Dążymy do tego, by Polacy mieszkający za granicą, uzyskali wszystkie prawa, które wynikają z porozumień bilateralnych i standardów międzynarodowych. Przedmiotem naszych szczególnych zabiegów będzie zwiększenie dostępności nauczania języka polskiego, szczególnie dla dzieci w wieku szkolnym – podkreślił minister.

Jacek Czaputowicz przypomniał również, że w ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o repatriacji, która ma ułatwić powrót wszystkim chętnym i uprawnionym do tego Polakom i osobom polskiego pochodzenia.

Wyrazem troski Państwa Polskiego o Polaków mieszkających na wschodzie jest przyjęta 10 lat temu ustawa o Karcie Polaka. W okresie tym wydanych zostało 230 tys. kart, z czego w ubiegłym roku blisko 30 tys. Z inicjatywy Pana Prezydenta uczniowie szkół polonijnych otrzymują krajowe legitymacje szkolne. W zeszłym roku wydano ich 31 tysięcy – mówił szef MSZ.

W Polonii na zachodzie minister Czaputowicz widzi „szansę na aktywną promocję polskich interesów”. – Będziemy rozwijać sieci Polonijnych Rad Konsultacyjnych przy polskich placówkach za granicą oraz wspierać organizacje i szkolnictwo polonijne. Chcielibyśmy, by poprzez bliską współpracę z polskim placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi nasi rodacy stali się ważnym sojusznikiem rządu w promowaniu polskiej racji stanu. Zarazem mamy nadzieję, że wzrost gospodarczy Polski, poprawa poziomu życia jej obywateli i spadek bezrobocia skłonią wielu naszych rodaków do powrotu do ojczyzny. Liczymy na to i namawiamy do tego – dodał.

***     

Pełny tekst wystąpienia ministra Jacka Czaputowicza dostępny jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: www.msz.gov.pl

opr. ar

wróć

Fotorelacje

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Stamford

Sztab WOŚP w Stamford – pod kierownictwem Kazimiery Ferenc w Stamford – zebrał prawie 5 tys. dolarów. Fot. PSS Stamford

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com