Raporty specjalne

poleć serwis drukuj

Cele polskiej dyplomacji w 2018 roku

04-08-2018

Minister Jacek...
– Bezpieczeństwo...
Jeśli chodzi o Unię...

21 marca 2018 roku minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przedstawił w Sejmie informację na temat zadań polskiej polityki zagranicznej w roku 2018. Słowo „Polonia” w wystąpieniu szefa dyplomacji padło tylko raz, ale minister podkreślił, że rodacy za granicą są „niezwykle ważnym elementem narodowej wspólnoty”. Sejm informację przyjął. Wniosek opozycji o jej odrzucenie nie uzyskał większości głosów.

Szef MSZ rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej wynika przede wszystkim z obecności w NATO, członkostwa w Unii Europejskiej oraz obecności wojsk amerykańskich nad Wisłą. Za największe zagrożenie minister Czaputowicz uznaje Rosję, która „dąży do rewizji porządku politycznego w Europie, który ukształtował się po 1989 roku”. Wśród głównych partnerów politycznych i gospodarczych minister wymienił: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Hiszpanię, zaś współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja) określił mianem nadrzędnego priorytetu.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej jest najwyższym priorytetem polskiej polityki zagranicznej – mówił szef polskiej dyplomacji, w obecności m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. – Polska gości na swoim terytorium siły sojusznicze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. (…) Jako jedno z kilku państw Sojuszu od kilku lat przeznacza na obronność 2 % PKB – dodał.

Minister podkreślił, że Wojsko Polskie uczestniczy w misjach NATO-wskich na Łotwie i w Rumunii, zaś polskie lotnictwo pełni służbę w państwach bałtyckich, strzegąc nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią. – Trwa współpraca z Niemcami i Danią w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z kwaterą główną w Szczecinie oraz współpraca z Litwą i Ukrainą w ramach aktywowanej w 2016 roku brygady polsko-litewsko-ukraińskiej. Staliśmy się państwem dostarczycielem wspólnego bezpieczeństwa, a nie tylko jego odbiorcą – mówił Jacek Czaputowicz, dodając, że Polska będzie dążyć do zwiększania obecności amerykańskich sił zbrojnych na swoim terytorium.

Poprzez członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ polska dyplomacja domaga się m.in. zaprzestania destabilizujących działań Rosji wobec Ukrainy. – W kwestii rozwiązania konfliktu w Syrii popieramy deklarację z Genewy i prowadzone pod auspicjami ONZ negocjacje. Będziemy wspierać rozwiązania konfliktów w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym. Jako państwo-przewodniczący komitetów sankcyjnych zwracamy szczególną uwagę na sytuację w Sudanie i Sudanie Południowym – dodał szef MSZ.

Unia Europejska

Jeśli chodzi o Unię Europejską, polski rząd chce „równoprawnego i podmiotowego udziału w kształtowaniu procesu integracji europejskiej”. – Szczegółowe kwestie związane z koncepcją Unii wielu prędkości, dotyczą czterech swobód europejskich, kryzysu migracyjnego, stałej współpracy strukturalnej w wymiarze militarnym, a także funduszy strukturalnych w kontekście debaty nad przyszłą perspektywą budżetową na lata 2021-2027 – mówił minister Czaputowicz.

– Komisja Europejska nie jest superrządem, a Parlament Europejski nie jest super-parlamentem, uprawnionymi do instruowania rządów i parlamentów narodowych. Przypomnijmy w tym miejscu, że art.5 ust.2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi: „Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie”, a „wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do Państw Członkowskich” – dodał.

W dalszej części wystąpienia szef MSZ mówił, że Polska chce uczestniczyć w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego, ale jest przeciwna narzuceniu systemu obowiązkowych kwot przyjmowania uchodźców.           

Polonia

O Polakach za granicą minister Czaputowicz mówił pod koniec swojego wystąpienia w Sejmie. – Polonia to niezwykle ważny element narodowej wspólnoty. Pamiętamy o niej zwłaszcza w roku, w którym przypada setna rocznica odzyskania niepodległości. Poza granicami Polski mieszka około 20 milionów naszych rodaków lub osób o polskich korzeniach. Część z nich to Polacy, którzy pozostali na wschodzie po przesunięciu granic państwa, część to emigranci, którzy tworzą współczesną Polonię w państwach zachodnich – przypomniał.

Jak przekonywał szef polskiej dyplomacji, przedmiotem stałej troski ze strony rządu są kwestie praw mniejszości polskiej na Litwie. – Odnotowujemy istotny postęp. W maju br. rozpocznie się retransmisja pięciu polskich kanałów telewizyjnych na Wileńszczyźnie, co pomoże w podtrzymaniu związków naszych rodaków z żywą kulturą polską. Inne kwestie będą przedmiotem wspólnych prac obu naszych rządów – mówił Czaputowicz.

Od Białorusi rząd Mateusza Morawieckiego oczekuje stosowania wobec mniejszości polskiej standardów wyznaczonych przez prawo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe, a także zapisanych we wspólnym traktacie”. – Z kolei Polacy w Niemczech oczekują na realizacją zobowiązań traktatowych, w szczególności w kwestiach oświatowych. Dążymy do tego, by Polacy mieszkający za granicą, uzyskali wszystkie prawa, które wynikają z porozumień bilateralnych i standardów międzynarodowych. Przedmiotem naszych szczególnych zabiegów będzie zwiększenie dostępności nauczania języka polskiego, szczególnie dla dzieci w wieku szkolnym – podkreślił minister.

Jacek Czaputowicz przypomniał również, że w ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o repatriacji, która ma ułatwić powrót wszystkim chętnym i uprawnionym do tego Polakom i osobom polskiego pochodzenia.

Wyrazem troski Państwa Polskiego o Polaków mieszkających na wschodzie jest przyjęta 10 lat temu ustawa o Karcie Polaka. W okresie tym wydanych zostało 230 tys. kart, z czego w ubiegłym roku blisko 30 tys. Z inicjatywy Pana Prezydenta uczniowie szkół polonijnych otrzymują krajowe legitymacje szkolne. W zeszłym roku wydano ich 31 tysięcy – mówił szef MSZ.

W Polonii na zachodzie minister Czaputowicz widzi „szansę na aktywną promocję polskich interesów”. – Będziemy rozwijać sieci Polonijnych Rad Konsultacyjnych przy polskich placówkach za granicą oraz wspierać organizacje i szkolnictwo polonijne. Chcielibyśmy, by poprzez bliską współpracę z polskim placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi nasi rodacy stali się ważnym sojusznikiem rządu w promowaniu polskiej racji stanu. Zarazem mamy nadzieję, że wzrost gospodarczy Polski, poprawa poziomu życia jej obywateli i spadek bezrobocia skłonią wielu naszych rodaków do powrotu do ojczyzny. Liczymy na to i namawiamy do tego – dodał.

***     

Pełny tekst wystąpienia ministra Jacka Czaputowicza dostępny jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: www.msz.gov.pl

opr. ar

wróć

Fotorelacje

Parada Pułaskiego w Northampton

W poniedziałek, 8 października, ulicami Northampton przemaszerowała doroczna Parada Pułaskiego. Licznie wzięła w niej udział nie tylko Polonia, ale również przedstawiciele lokalnych amerykańskich władz i organizacji. Głównym organizatorem parady jest Komitet Dziedzictwa Polskiego. Fot. S. Wójcik

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Październik
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
10-23-2018
Wykład w Instytucie Józefa Piłsudskiego
10-24-2018
17. Festiwal Filmów Polskich w Elms College w Chicopee
10-25-2018
Wykład Julie Roberts Szczepankiewicz w Bibliotece Publicznej w Chicopee
10-27-2018
Halloween w Klubie Polonez
10-27-2018
Halloween w Parku Piłsudskiego w Holyoke
Zobacz kalendarz

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com