Polonia w Ameryce

poleć serwis drukuj

Kościoły w Massachusetts i Rhode Island znów otwarte!

06-03-2020

Pierwsza msza św....
Na mszy św. polowej...
– Parafia żyła! –...

„Jeszcze będzie normalnie” – ta pełna nadziei myśl towarzyszyła od początku pandemii chyba wszystkim. Gdy w połowie maja poszczególne stany zaczęły znosić ograniczenia wprowadzone w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa, nadzieja ta nabrała realnych kształtów. Władze Massachusetts i Rhode Island przedstawiły kompleksowe plany stopniowego wznawiania działalności poszczególnych branż.

Dotyczy to również miejsc kultu, choć na razie obowiązywać będą liczne ograniczenia. Sam prezydent USA ocenił, że miejsca kultu religijnego są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa. Podczas briefingu 23 maja Donald Trump wezwał gubernatorów stanów USA do natychmiastowego otwarcia kościołów, tłumacząc, że dla milionów Amerykanów udział w mszy świętej jest niezbędną częścią życia. Dla wielu osób niemożność pójścia do kościoła i osobistego uczestnictwa w mszy świętej, zwłaszcza w tak trudnym dla wszystkich czasie, była ogromną próbą. Jednak wiele parafii wyszło naprzeciwko potrzebom wiernych. Życie religijne, podobnie jak praca czy szkoła, przeniosło się częściowo do wirtualnego świata. Jak to funkcjonowało i jak wygląda obecnie „nowa normalność” w kościołach?

W maseczkach i na dystans

Głównym wyznacznikiem tego, na jakich zasadach mogą zostać otwarte kościoły, są przepisy lokalne. Na podstawie przepisów władz lokalnych szczegółowe wytyczne dla poszczególnych diecezji wydały też władze kościelne. Co z nich wynika? Przede wszystkim nadal obowiązuje nakaz zakrywania twarzy (nosa i ust) w miejscach publicznych, czyli także w świątyniach. Wyjątkiem jest moment przyjęcia komunii św. – wtedy, na chwilę, można zdjąć maseczkę. Nadal obowiązuje też nakaz zachowania dystansu społecznego, co najmniej 6 stóp (nie dotyczy to osób z jednego gospodarstwa domowego). Konieczna jest dezynfekcja rąk – przy wejściu do kościoła muszą być ustawione pojemniki z płynem do dezynfekcji. W kościołach obowiązują limity mogących przebywać w nich wiernych, uzależnione od powierzchni. W Massachusetts przepisy stanowią, że przestrzeń sakralna może być zajęta maksymalnie w 40%, w Rhode Island – w 25%. W kościołach mają zostać wprowadzone czytelne oznaczenia, ułatwiające wiernym zachowanie dystansu (np. odgrodzenie niektórych ławek taśmą) oraz umożliwiające kontrolowanie ilości osób w kościele (np. otwarte tylko jedno wejście, wpisanie przy wejściu swojego imienia i nazwiska lub inna procedura pozwalająca stwierdzić, ile osób jest w kościele i czy limit nie został przekroczony). Nie ma kolekty. Koszyki na ofiary mogą być umieszczone przy wyjściu, ale wiele parafii zachęca do skorzystania z opcji „online giving” – to bezpieczny sposób, aby wesprzeć swoją parafię. Wierni powinni unikać kontaktu fizycznego, co oznacza m.in., że nie można podawać ręki na znak pokoju lub po mszy św. Wszelkie książeczki do nabożeństwa itp. wierni powinni mieć swoje – materiały takie co do zasady nie mogą być dostępne do użytku wspólnego, a jeśli są konieczne – powinny być regularnie dezynfekowane. Kropielnice z wodą święconą muszą być opróżnione. Regulacje dotyczą też śpiewów liturgicznych – ograniczonych obecnie do minimum. Komunia św. udzielana powinna być na rękę, nie do ust. Po nabożeństwie nie wolno się gromadzić – zakazana jest organizacja w salkach parafialnych spotkań przy kawie itp. Ponadto świątynie – w miejscach dostępnych dla wiernych – powinny być regularnie dezynfekowane. Osoby starsze i mające problemy zdrowotne są zachęcane do pozostania w domach i skorzystania z wirtualnych form życia religijnego. Dyspensa od uczestnictwa w mszy św. niedzielnej została przedłużona aż do końca grudnia 2020 r.

Radość wiernych

Biskup diecezji Worcester pozwolił na otwarcie kościołów, z zachowaniem przepisów sanitarnych i zarządzeń stanowych, począwszy od wieczornej mszy w sobotę, 23 maja. Od tego dnia przywróciliśmy nasz normalny porządek nabożeństw, zarówno niedzielny, jak i codzienny. Uwzględniając pojemność budynku kościelnego i konieczność zachowania dystansu społecznego możemy zmieścić w kościele ok. 80-90 osób. W pierwszy otwarty dla wiernych weekend na wszystkich czterech mszach świętych mieliśmy ok. 180 osób (normalnie mamy ok. 600). Wielu wiernych zdecydowało się pozostać w domach i uczestniczyć w transmisjach live z naszego kościoła – mówi ks. Ryszard Polek, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Worcester. – Wielu wiernych z utęsknieniem czekało na otwarcie kościoła. Niektórzy telefonowali i pytali o szczegóły. Widziałem radość na wielu twarzach, entuzjazm, ale też skupienie, odpowiedzialność i modlitwę w intencji zakończenia pandemii – dodaj ks. Polek.

Od niedzieli, 24 maja, mamy otwarty kościół. Miejsca są ograniczone co trzecią ławkę. Kościół jest duży i na razie mieści wszystkich wiernych, którzy chcą być na mszy św. Jeżeli będzie potrzeba, można zwiększyć liczbę mszy św. Codzienna adoracja, jak i msza św., gromadzi taką ilość osób, że wszyscy mają miejsce – zapewnia ks. Robert Będziński, rektor Sanktuarium św. Jana Pawła II Bożego Miłosierdzia w Salem.

W polskiej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w południowym Bostonie w niedzielę, 24 maja, została odprawiona msza św. polowa na przykościelnym parkingu, oczywiście z zachowaniem rygorystycznych przepisów sanitarnych. – Msza ta była transmitowana, aby mogli w niej także uczestniczyć ludzie starsi czy ci, którzy czują potrzebę izolacji. Przed mszą ustawiła się długa kolejka do spowiedzi. Radość przybyłych wiernych była przeogromna! Niektórzy mieli w oczach łzy radości! Bóg pobłogosławił nam piękną pogodą – było słonecznie i komfortowo. W niedzielę Zesłania Ducha Świętego również została odprawiona msza na wolnym powietrzu – relacjonuje proboszcz o. Jerzy Żebrowski, dodając, że w czasie pandemii proboszczowie parafii niemal każdego dnia otrzymują aktualne informacje na temat obecnej sytuacji od arcybiskupa Seana O’Malleya i jego grupy doradczej.

Po ponaddwuipółmiesięcznej przerwie w ostatni weekend maja ponownie na przeżywaniu obecności Jezusa w Eucharystii mogli zgromadzić się parafianie w kościołach św. Józefa w Central Falls, RI i św. Stanisława w Woonsocket, RI. – Wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy na moment zgromadzenia się w kościele. Ewa, parafianka z kościoła św. Stanisława, w rozmowie ze mną powiedziała: „Niech się ksiądz nie dziwi, jak będę płakać podczas mszy św. w niedzielę. Będą to łzy radości. Przez cały ten czas w gronie rodziny uczestniczyliśmy we mszach św. transmitowanych z Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Ale to nie było to samo. Wszyscy pragniemy być w naszym kościele. Teraz wiemy, co nasz kościół znaczy dla nas i naszej rodziny”. Myślę, że Ewa odzwierciedla uczucia i wiarę wielu wspaniałych i wiernych parafian – mówi ks. Dariusz Jończyk, proboszcz obu polskich parafii w Rhode Island.

Wiara w czasach pandemii

Pandemia wystawiła na próbę naszą wiarę, stając się zarówno dla wiernych, jak i dla duszpasterzy wyzwaniem, z jakim nie mierzył się nikt wcześniej. Jednak pandemia także, co zgodnie dostrzegają duchowni, którzy zgodzili się porozmawiać z „Białym Orłem”, przyczyniła się do umocnienia wiary u wielu ludzi, a także wzbudziła tęsknotę za sakramentami i wspólnotą.

Epidemia wraz ze swoimi ograniczeniami wpłynęła na styl naszego duszpasterstwa. Kościół (budynek) był zamknięty, ale kościół – wspólnota wierzących niekoniecznie. Sprawowaliśmy msze św. i nabożeństwa prywatnie w kościele, a wierni łączyli się z nami za pośrednictwem parafialnego kanału youtube. Pragnę zaznaczyć, że transmisje zostały uruchomione w pierwszy weekend po decyzji o zamknięciu kościołów, czyli 22 marca. Wiele rodzin przygotowało w domu ołtarzyk, słyszałem też, że niektórzy nawet zakładali odświętne ubranie (jak do kościoła), kiedy uczestniczyli w transmisji mszy św. Ponadto spotkania wspólnoty Metanoia odbywały się na ZOOM. Parafia żyła! – podkreśla ks. Ryszard Polek z Worcester.

Transmisje mszy św. prowadzone były także z Sanktuarium w Salem. – Msze były transmitowane na kanale youtube JP2 Divine Mercy, na zoomie odmawialiśmy wspólnie różaniec i koronkę każdego dnia o 6:15 PM, przed mszą św. Każdego dnia odbywała się godzinna adoracja w oknie plebanii, ludzie gromadzili się w samochodach na parkingu – opowiada ks. Robert Będziński.

Zaraz po zamknięciu kościoła w połowie marca wystawiłem monstrancję z Panem Jezusem w oknie na plebani. Adoracja trwa do tej pory przez całą dobę. Parafianie przyjeżdżają na parking i w swoich samochodach adorują Jezusa. Zawsze jest ktoś obecny. W drodze do pracy podjeżdżają, proszą o opiekę. W nocy modlą się i proszą o wsparcie i wyzwolenie z lęków. Modlą się o zakończenie pandemii. Pod oknem, gdzie wystawiona jest monstrancja, parafianie zawiesili duży obraz Miłosierdzia Bożego „Jezu ufamy Tobie!” – relacjonuje ks. Dariusz Jończyk z Rhode Island, opowiadając również o sakramencie pokuty i pojednania udzielanym przez samochodowe okna czy o święceniu pokarmów w Wielką Sobotę, zorganizowanym w ten sam sposób. Również 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II parafianie uczcili przyjeżdżając na parking i modląc się – każdy w swym samochodzie, a jednak wspólnie. – Wiesław, znany w okolicy DJ, intonował ulubione pieśni Jana Pawła II, i inne, aby uhonorować naszego świętego – dodaje ks. Dariusz.

Poczynając od Triduum Paschalnego w każdą niedzielę transmitowaliśmy msze św., aby nasi parafianie mogli się duchowo łączyć z nami. Była to wielka radość dla ludzi, że przynajmniej w ten sposób mogli poczuć się częścią wspólnoty – mówi o. Jerzy Żebrowski z Bostonu. – W tym trudnym dla wszystkich nas czasie nasze rodziny stają się w rzeczywistości „domowymi kościołami”. Zachęcałem rodziców, aby poczuli się katechetami i duchowymi przywódcami dla swoich dzieci. Przed naszym kościołem ustawiony został duży portret św. Jana Pawła II, a na drzwiach kościoła wywiesiliśmy różne modlitwy po polsku i angielsku dla przechodniów. Ludzie nie mogli wejść do środka kościoła, ale mogli się pomodlić przed kościołem. Przed kościołem został ustawiony podświetlany nocą krzyż, widoczny z daleka. Dla wielu ludzi krzyż ten jest ukojeniem dla zbolałej duszy i symbolem nadziei na lepsze jutro – dodaje.

Nowa nadzieja

Czy ten czas przyniesie jakieś długofalowe zmiany? Obawy, że restrykcje i izolacja oddalą ludzi od kościoła, wydają się być płonne – wprost przeciwnie, okazuje się, że dla wielu osób ten czas był okazją do pogłębienia swej religijności i do przewartościowania życiowych priorytetów.

Była to wielka próba naszej wiary w żywego Boga, ale obecność Boga w naszym życiu pomogła nam przetrwać ten trudny okres. Choć nie obyło się bez trudnych momentów, które wstrząsnęły wszystkimi parafianami. Przed tygodniem odprawiałem pogrzeb w parafii św. Józefa, żony i męża w tej samej ceremonii. Oboje zmarli na powikłania związane z koronawirusem. Ból przepełniał serca rodziny i przyjaciół, zwłaszcza, że nawet najbliżsi nie mieli możliwości fizycznego kontaktu z nimi. Ból potęgowały również restrykcje związane z pandemią, krótkie modlitwy w domu pogrzebowym dla 10 osób z najbliższej rodziny. Sądzę, że nabyte doświadczenia z tego okresu pozwolą nam wszystkim spojrzeć na nasze życie i wiarę z innej perspektywy i zainspirują istotne dla nas pytania, co tak naprawdę jest ważne w naszym życiu: nieustanna gonitwa za dobrami materialnymi czy budowanie trwałych więzi w rodzinie, gronie przyjaciół? Czy moja wiara w Boga daje mi siłę i motywację do trwania w trudnych warunkach i pomaga przezwyciężać lęk? – dzieli się swoimi refleksjami ks. Jończyk.

Oby te nieplanowane przez nikogo „światowe rekolekcje” zbliżyły ludzi do siebie i do naszego Stwórcy. Mam nadzieję, że pandemia wpłynie na pogłębioną refleksję ludzi nad sensem ludzkiego życia i pomoże nam wprowadzić korektę w naszym życiu. Mam nadzieję, że nasze rodziny wyjdą wzmocnione z tego przykrego doświadczenia. Pamiętajmy słowa Jezusa: „Odwagi, nie lękajcie się! Ja żyję i jestem z wami aż do skończenia świata!” – mówi o. Jerzy Żebrowski.

Nieoczekiwane przeniesienie życiowych aktywności do wirtualnego świata ma też inne skutki. Mimo otwierania kościołów wiele parafii zamierza kontynuować transmisje mszy św. online.

System do transmisji założony w naszym kościele już tu pozostanie i będziemy w dalszym ciągu transmitować dwie msze weekendowe (jedną w j. angielskim i jedną w j. polskim) oraz może jakieś dodatkowe nabożeństwa. Okazało się też, że jest w naszej parafii grupa ludzi, którzy nie mogą już wybrać się do kościoła, ale dzięki transmisjom internetowym, nieraz po latach, mogli znowu zobaczyć swój kościół i tą drogą uczestniczyć w nabożeństwie, co było dla nich wielką radością – mówi proboszcz z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Worcester.

Nastroje ludzi są różne, od radości z otwarcia kościoła, do niepokoju o swoje zdrowie, dlatego utrzymujemy niedzielne transmisje mszy św. na kanale youtube – informuje rektor Sanktuarium w Salem.

W Central Falls z inicjatywy jednego z parafian pojawił się pomysł zainstalowania nadajnika radiowego. Gdyby nadeszła druga fala zachorowań, msze św. mogłyby być nadawane przez radio.

Miejmy nadzieję, że z Bożą pomocą wkrótce będziemy mogli powrócić do normalności. Pragną tego wierni i my, kapłani! – nadzieję o. Żebrowskiego podzielają chyba wszyscy, jednak nie wiadomo na razie czy i kiedy będzie można mówić o prawdziwej „normalności”.

Etapy „odmrażania” Massachusetts i Rhode Island podzielone są na fazy, a przejście do kolejnych faz uzależnione jest m.in. od tego, czy znoszenie ograniczeń nie spowoduje wzrostu zachorowań. Jeśli jednak tak się nie stanie, to w kolejnych fazach można zapewne spodziewać się dalszego znoszenia ograniczeń, m.in. dotyczących dozwolonej ilości osób w kościele. Warto na bieżąco śledzić strony internetowe parafii, gdzie podawane są aktualne informacje o godzinach mszy św. i obowiązujących procedurach sanitarnych.

Joanna Szybiak


Zasady bezpiecznego uczestnictwa w liturgii – najważniejsze informacje:

  • obowiązkowe maseczki (oprócz momentu Komunii św.)
  • dezynfekcja rąk
  • dystans społeczny (6 stóp, nie dotyczy rodzin)
  • limity wiernych (MA: 40%, RI: 25%)
  • komunia św. na rękę
  • brak kolekty (koszyki przy wyjściu i/lub „online giving”)
  • ograniczony kontakt (m.in. zakaz podawania rąk na znak pokoju, zakaz zgromadzeń przed/po mszy)
  • ograniczony śpiew w liturgii
  • niedostępne śpiewniki i mszaliki

Dyspensa od osobistego uczestnictwa w mszach św. w niedziele i święta obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.


Strony internetowe polskich parafii w Massachusetts i Rhode Island, gdzie można znaleźć aktualne informacje oraz dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać informacje:

MA:

Boston: www.ourladyofczestochowa.com

Chicopee: www.saintstanislaus.org

Dudley: www.standrewbobola.com

Fall River: www.3cfallriver.org

Indian Orchard: www.indian-orchard-immaculate-conception.org

Lowell: www.holytrinitylowell.org

New Bedford: www.olphchurchnb.org

Salem: www.jpiidivinemercyshrine.org

Turners Falls: www.chroniclesofczestochowa.wordpress.com

Webster: www.parish.stjosephwebster.com

Westfield: www.holytrinitywestfield.com

Worcetser: www.olcworcester.com

RI:

Central Falls: www.facebook.com/stjoespolishchurchcf/

Providence: www.stadalberts.us

Woonsocket: www.facebook.com/StStanislausWoonsocket/

wróć

Fotorelacje

Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w Waszyngtonie

Spotkanie Prezydentów Polski i USA w cztery oczy, rozmowy plenarne delegacji obu krajów, wspólne oświadczenie prezydentów – to były główne punkty wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu, która miała miejsce w środę, 24 czerwca. Prezydent Polski spotkał się także z przedstawicielami amerykańskich przedsiębiorców prowadzącymi interesy w Polsce, oddał hołd gen. Kościuszce i uczestniczył w krótkiej ceremonii w ambasadzie RP w Waszyngtonie. Fot. prezydent.pl; Radio Rampa, facebook.com/KlubGPFiladelfia

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Lipiec
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Zobacz kalendarz

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com