Polonia w Ameryce

poleć serwis drukuj
Jakub Staniewski –...

„Młodzież jest niedoceniana”

02-23-2020

„Młodzi nie chcą się angażować” – te słowa można usłyszeć bardzo często. Jednak Polskie Stowarzyszenie Młodzieży zadaje kłam temu stwierdzeniu. Organizacja powstała niecały rok temu, ale już udało jej się zaistnieć w polonijnym środowisku. O dotychczasowych osiągnięciach, celach i planach na przyszłość w rozmowie z „Białym Orłem” opowiada Jakub Staniewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Minął niecały rok, odkąd Polskie Stowarzyszenie Młodzieży oficjalnie zaczęło działać, więc może za wcześnie jeszcze na podsumowania, ale czy mógłby Pan pokrótce przybliżyć, co przez ten czas udało się osiągnąć?

Jakub Staniewski: Przez pierwsze parę miesięcy skupialiśmy się przeważnie nad uczestniczeniem w różnych wydarzeniach polonijnych i nawiązywaniem współpracy z organizacjami polonijnymi, tj.: Konsulatem Generalnym w Chicago, Kongresem 60 Milionów, Centralą Polskich Szkół Dokształcających oraz wieloma innymi organizacjami.

Podczas pobytu w Polsce w okresie wakacji, na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP, osobiście spotkałem się z panem Janem Badowskim — ówczesnym dyrektorem Biura ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Pałacu Prezydenckim w celu nawiązania współpracy z organizacjami rządowymi, a także w celu wymiany doświadczeń. W tym też czasie odbyłem także spotkanie m.in. z przedstawicielami Fundacji KReAdukacja, która zajmuje się w szerokim zakresie współpracą z młodzieżą licealną w Polsce i na wschodzie. Spotkania te pomogły nam jako organizacji zaplanować i znaleźć najbardziej odpowiednie podejścia do potrzeb młodzieży oraz podjąć ciekawe i rozwojowe przedsięwzięcia.

W sierpniu ubiegłego roku zorganizowaliśmy Piknik RodzinnyPożegnanie Lata” dla młodzieży i ich rodzin w Watchung, NJ. Dzięki dopisującej ciepłej pogodzie i kreatywnym pomysłom gości oraz własnym spędzenie czasu na świeżym powietrzu urozmaiciliśmy grami i zabawami dla dzieci, a także zajęciami integracyjnymi dla młodzieży. W październiku tegoż samego roku członkowie Zarządu aktywnie włączyli się do pomocy w zorganizowanie Kongresu 60 Milionów poprzez koordynację przepływu informacji między organizatorami wydarzenia i ich uczestnikami oraz gośćmi biorącymi udział w dyskusjach panelowych, co było głównym celem zorganizowania Kongresu. Wówczas miałem zaszczyt wziąć udział w takiej dyskusji panelowej wraz z Rafałem Milczarskim – prezesem LOT-u, Agatą Golubiewską – małżonką ówczesnego Konsula Generalnego, Evą Hussein – dyrektorem firmy Polaron oraz Honoratą Pierwołą – prezesem SPATA, która miała miejsce w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Tematem dyskusji była maksymalizacja potencjału Polski i Polonii na świecie oraz wpływu zniesienia wiz na dalszy rozwój Polski, biorąc pod uwagę rozwijające się możliwości dla studentów zagranicznych i młodzieży.

Z kolei po raz pierwszy w historii Parady Pułaskiego młodzież polonijna miała swoją reprezentację w osobie nowo ustanowionego tzw. Marszałka Młodzieży, który 6 października 2019 r. poprowadził Piątą Aleją nasz kontyngent. Miałem zaszczyt być właśnie tym Marszałkiem. Mam nadzieję, że także i w kolejnych latach mianowanie na marszałka będzie nagrodą i wyróżnieniem pracy najwybitniejszej młodzieży polonijnej, a także osób, które angażują się aktywnie w pracę społeczną na rzecz Polonii.

Ponadto w listopadzie, także ubiegłego roku, na zaproszenie Piotra Wilczka, ambasadora RP, wraz z przedstawicielami Zarządu PSM, wziąłem udział w obchodach Święta Niepodległości w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.

Jakie są główne cele PSM i na jakich obszarach skupia się działalność stowarzyszenia?

Naszą misją jest aktywizowanie młodzieży i studentów tak, aby stawali się czynną częścią naszej rodziny polonijnej i aby ich zaangażowanie w działania polonijne nie kończyło się na zdanej maturze w polskiej szkole, a było kontynuowane i owocowało w dalszym życiu. Młodzież obdarzona jest wieloma talentami i my, młodzi ludzie, zdając sobie z tego sprawę, chcemy wspierać i pomagać pozostałej młodzieży ujawniać oraz wykorzystywać owe zdolności i dzielić się nimi z innymi.

W statucie naszego stowarzyszenia są dokładnie sprecyzowane cele naszego istnienia. Mianowicie: Polskie Stowarzyszenie Młodzieży zajmuje się: wspieraniem i inspirowaniem młodzieży w realizowaniu jej inicjatyw, organizowaniem spotkań i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych dla młodzieży, tworzeniem i realizowaniem projektów dla młodzieży, tj. uroczystości okolicznościowych, konkursów, spotkań z ważnymi osobami itd., współpracą z organizacjami polonijnymi w celu identyfikowania nowych możliwości rozwijania własnych talentów przez młodzież, pozyskiwaniem informacji dotyczących stypendiów oraz wsparcia finansowego w zakresie opłacania studiów lub innych przedsięwzięć oraz wspieraniem młodzieży w angażowanie się w działalność związaną z Polską i szeroko rozumianą polskością.

Dlaczego uważa Pan, że taka organizacja jest potrzebna w polonijnym środowisku?

Uważam, że młodzież jest ciągle niedoceniana. Sam to odczułem. Czynnikiem branym pod uwagę jest tutaj przede wszystkim wiek. Często spotykam się z określeniem, że młodzi ludzie nie mają doświadczenia. Tak, to prawda. Jednakże nie zapominajmy o tym, że to właśnie młodzież jest przyszłością każdego narodu. Dlatego też powstanie organizacji, która zachęca młodzież do rozwijania swoich zainteresowań nawet po ukończeniu polskiej szkoły, pomaga w dostosowaniu się do studenckiego życia oraz integruje środowiska młodzieżowe i studenckie, jest wręcz niezbędne dla odpowiedniego ukierunkowania postawy młodego społeczeństwa jako ambasadorów polskości.

Istnieniu Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży przyświeca więc powiedzenie, taka maksyma, iż to właśnie „młodzież jest przyszłością świata i narodu”. Naszym zadaniem jest szukanie wartościowych młodych ludzi z dużym bagażem wiedzy, otwartych i wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, kochających swoją ojczyznę, a także mających świadomość własnej wartości. Mam nadzieję, że Polskie Stowarzyszenie Młodzieży będzie skutecznie służyło zaangażowaniu się młodzieży we wszelkie aktywności związane z Polonią, tak aby nie kończyło się na zdanej maturze w polskiej szkole, lecz było kontynuowane na studiach czy w późniejszym życiu. A to z kolei umożliwi młodym ludziom stać się bardziej dojrzałymi, odpowiedzialnymi, świadomymi siebie i swoich możliwości, gotowymi na podejmowanie wyzwań, przed którymi postawi ich nowy, nieznany, lecz jakże piękny, świat dorosłości.

Większość działaczy polonijnych skarży się, że młodzież trudno jest zachęcić do włączania się w działalność istniejących już organizacji, do aktywnego uczestnictwa w polonijnym życiu. Jak Pan myśli, z czego to wynika i jak to można zmienić?

To jest właśnie zarazem kluczowe i złożone pytanie, na które niestety trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Młodzież nierzadko kieruje się osobistymi, szkolnymi i pozaszkolnymi oraz (nieczęsto) akademickimi zainteresowaniami. Wydaje się, że żadna organizacja nie jest w stanie przyciągnąć młodzieży na siłę – młodzież musi przede wszystkim wierzyć w siebie, czuć potrzebę samorozwoju i samorealizacji, a rolą organizacji takich jak nasza jest właśnie po pierwsze uświadomienie im tego, po drugie stwarzanie im okoliczności sprzyjających doskonaleniu, wreszcie po trzecie wspieranie ich w rozwijaniu własnych talentów i umiejętności.

Angażowanie się w życie społeczne opiera się przede wszystkim na bezinteresownej pomocy i chęci działania. Niestety, młodzież często boi się, że takie akcje nic nie przyniosą, a wymagają zbyt wiele osobistego zaangażowania i wysiłku, zatem w czasie wolnym młodzież woli się spotkać ze znajomymi, posiedzieć przed telewizorem czy internetem. Myślę, że to właśnie młodzi ludzie powinni być inicjatorami wielu społecznych akcji, bo w młodzieży drzemią niesamowite pokłady energii, która tylko właściwie wykorzystana może przeobrazić się we wszelkiego rodzaju kreatywność czy przedsiębiorczość.

W moim odczuciu świat się zmienia na taki, w którym do głosu dochodzą bardzo młodzi ludzie. Ten stan rzeczy jest może niezrozumiały dla wszystkich. Ludzie dorośli stają zatem przed koniecznością pokonania własnej bariery emocjonalnej, którą jest duża różnica wieku. Na pewno młodzież powinna czerpać garściami z doświadczeń ludzi starszych, ale nie powinno się ograniczać jej możliwości i chęci tylko dlatego, że są młodzi. Wiem, że są osoby chętne do działania i najważniejsze w tym jest otwartość otoczenia i wysłuchanie ich pomysłów. Jeżeli młodzież ma chęć, motywację i pasję do tego, aby działać, to na pewno oczekuje zrozumienia i wsparcia. Czasy są trudne, wszelka konkurencja występuje na każdym kroku. Młodzi ludzie powinni być przygotowani do podejmowania wyzwań w przyszłości. Muszą zatem sami dojść do wniosku, że działać warto – im wcześniej się zacznie, tym łatwiej będzie później.

Podobne pytanie często zadawane jest podczas dyskusji na temat jak zaangażować młodych ludzi do aktywnego wykorzystywania swojego prawa głosu podczas wyborów. Myślę, że wszyscy zastanawiamy się nad rozwiązaniami, ale o ile pozostaniemy na nie otwarci, to w końcu takie wcześniej czy później się znajdzie.

Jak wygląda – lub chcielibyście, żeby wyglądała – współpraca PSM z innymi organizacjami polonijnymi?

Współpraca z innymi organizacjami polonijnymi jest dla nas niezbędnym czynnikiem sukcesu. Organizacją, z którą współpracujemy najbliżej, jest przede wszystkim Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Pomoc finansowa Unii umożliwia nam pełnić nasze obowiązki w ramach misji angażowania młodzieży i studentów w działania polonijne oraz wykorzystywania istniejących i pojawiających się możliwości rozwoju dla młodych ludzi. Jesteśmy PSFUK bardzo wdzięczni za rozumienie potrzeby naszego istnienia jako organizacji i wszelkie wsparcie. Oczywiście staramy się, aby współpraca była zawsze obopólna. Dlatego też przy każdej nadarzającej się okazji promujemy stypendia PSFUK wśród studentów oraz zachęcamy ich do zakładania konta, jeśli jeszcze takiego nie mają.

Mamy nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca rozszerzy się o umożliwienie młodym wolontariuszom lub studentów poszukiwania staży w organizacjach, które takie oferują. W dzisiejszych czasach zajęcia pozalekcyjne i wolontariat jest niezbędny dla uczniów w kwestii dostania się na wymarzone studia. Zapewne udzielanie się w organizacji polonijnej jako uzupełnienie owego wymagania jest dobrym rozwiązaniem dla młodzieży, a także jednym z wielu, które pomaga organizacjom polonijnym angażować młodzież w ich działalność.

Jakie są kryteria członkostwa w PSM? Czy jest jakiś limit wieku, opłaty, obowiązki związane z członkostwem? I czy do PSM mogą należeć osoby z różnych stanów w USA?

Kryteria przystąpienia – przyłączenia się do nas są bardzo proste! Wystarczy być osobą w wieku od 15 do 29 lat mieszkającą gdziekolwiek na świecie. Muszę wspomnieć, że dotychczas do PSM należą osoby z Polski, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Francji. Aby uzyskać członkostwo, należy odwiedzić naszą stronę internetową www.polishyouth.org i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Póki co członkostwo jest darmowe. Zachęcam więc osoby zainteresowane do skorzystania z okazji i zapisania się już dziś! Nie wykluczamy bowiem, że z czasem mamy zamiar wprowadzić symboliczną opłatę członkowską.

Jest Pan młodym człowiekiem, ale ma Pan już na swoim koncie sporo osiągnięć. Czy te doświadczenia są pomocne w sprawowaniu funkcji prezesa PSM?

Moja dotychczasowa praca w szkołach polonijnych i udzielanie się w organizacjach takich jak Centrala Polskich Szkół Dokształcających uświadomiły mi moje możliwości i predyspozycje, moją gotowość do podejmowania wyzwań, a przede wszystkim nauczyły współpracy z innymi. Były wspaniałą lekcją życia. Dzisiaj w pełni zdaję sobie sprawę, że doświadczenia te są wręcz niezbędne w sprawowaniu funkcji prezesa, którą piastuję.

Jakie są plany Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży na ten rok?

Złożyliśmy ostatnio wniosek o dofinansowanie projektu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na tzw. Konferencję „Młodzi o Polsce”, którą mamy nadzieję zorganizować we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku oraz czołowymi organizacjami polonijnymi. Będziemy także zacieśniali współpracę z polskimi klubami studenckimi na amerykańskich uczelniach tak, aby promować wśród studentów wymianę doświadczeń i integrację w szerszym gronie. Obecnie pracujemy nad planowaniem balu studenta oraz innymi przedsięwzięciami. Zdradzę, że w planie mamy także warsztaty, wykłady naukowe, inicjatywy sportowe oraz społeczne. Zamierzamy także rozwijać dostępne dla młodzieży informacje na temat m.in. stypendiów, stażów pracy oraz innych niezbędników dla uczniów i studentów. Będziemy rozwijali współpracę z organizacjami takimi jak z Centrala Polskich Szkół Dokształcających, Fundacja Girls Future Ready oraz wieloma innymi. O wielu projektach za wcześnie jeszcze mówić, gdyż są one na etapie wstępnych rozmów.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia!

Rozmawiała Joanna Szybiak

wróć
~tom
2020-03-22 10:44:55
Zgłoś do moderacji
Oglądaj Hit! Sala samobójców. Hejter 2020 https://filmvod.pl - Największa wyszukiwarka legalnych filmów i seriali online! Setki filmów w jednym miejscu a to wszystko z dożywotnim dostępem za jedyne 20zl . Polecam jak najbardziej!

Fotorelacje

Ostatnie pożegnanie o. Lucjusza Tyrasińskiego w Amerykańskiej Częstochowie

Czasami ciężko sobie wyobrazić konkretne miejsca bez osób, które je tworzyły albo były niemalże dożywotnio wpisane w ich rozwój. W taki sposób z pewnością w historii Amerykańskiej Częstochowy zapisał się o. Lucjusz Tyrasiński, kapłan-zakonnik, były przeor, prowincjał, dyrektor Sanktuarium oraz budowniczy tego świętego miejsca na ziemi amerykańskiej. Ojciec Lucjusz odszedł do Domu Ojca 9 marca 2020 r. Fot. Ryszard Dziedzic, o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE, o. Marcin Mikulski OSPPE

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Kwiecień
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Zobacz kalendarz

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com