Polonia w Ameryce

poleć serwis drukuj
Andrzej Duda prezydent RP Jednym z tematów,...

„Patriotyzm poprowadził Polaków do walki o wolność”

10-01-2017

Głównym celem wrześniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych był udział w 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W swoim przemówieniu, wygłoszonym we wtorek 19 września br., prezydent RP poruszył m.in. temat pierwotnych przyczyn uchodźstwa, suwerenności państw narodowych oraz sytuacji w Gruzji i na Ukrainie. Podziękował również członkom ONZ za wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa tej organizacji.

Wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 odzwierciedla rosnący potencjał i zaangażowanie mojego kraju na rzecz zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować za wszystkie 190 głosów oddanych na Polskę. To jeden z najwyższych wyników głosowania w historii wyborów członków Rady Bezpieczeństwa. Ten wybór i ten wynik to dla nas zaszczyt i zobowiązanie – mówił prezydent Polski.

Jak dodał, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Polska będzie zwracać uwagę na takie wartości jak nienaruszalność prawa każdego narodu do suwerenności i wolności, a także wolność słowa. – Wolność jest synonimem pokoju. Zniewolenie zaś jest źródłem wojny. (…) W ostatnim roku w wielu państwach nasiliło się zjawisko manipulowania procesami politycznymi poprzez działania hybrydowe – propagandę lub wprost bezpośrednią ingerencję w procesy demokratyczne. Tego typu zjawiska, próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów, powinny stać się również przedmiotem głębokiej troski wspólnoty międzynarodowej – stwierdził Andrzej Duda.

Wspólne działania

Jednym z tematów, który poruszył w swoim przemówieniu prezydent RP, była kwestia masowej migracji. – Utrzymujące się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej walki wewnętrzne i zagrożenie atakami terrorystycznymi, jak również wyzwania przez nie kreowane, wymagają wspólnego działania całej społeczności międzynarodowej. Dlatego naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie – mówił Andrzej Duda, dodając, że działania humanitarne i pomoc rozwojowa powinny koncentrować się przede wszystkim na ograniczaniu przyczyn masowych migracji, takich zjawisk jak strukturalne ubóstwo, bezrobocie czy brak dostępu do edukacji.

Głowa państwa polskiego przypomniała również o trwających wciąż konfliktach zbrojnych w Gruzji i na Ukrainie, co jest jawnym łamaniem przez Rosję fundamentalnych zasad Karty Narodów Zjednoczonych – nienaruszalności granic, poszanowania suwerenności czy wyrzeczenia się siły militarnej do rozstrzygania sporów. – W sytuacji, w której państwa stosują agresję jako instrument swojej polityki zagranicznej, Polska stanowczo apeluje do społeczności międzynarodowej o nieuznawanie stanów faktycznych powstałych w efekcie takiej agresywnej polityki – zaapelował prezydent Duda.

Pod koniec swojego przemówienia Andrzej Duda poruszył problem łamania wolności sumienia i wyznania na świecie. – Szczególnie widocznym problemem jest prześladowanie osób należących do mniejszości religijnych, w tym chrześcijan. Polska stanowczo potępia przejawy prześladowań i dyskryminacji na tle wyznaniowym oraz podkreśla zobowiązanie państw do zapewnienia ochrony wszystkim członkom mniejszości religijnych, w duchu Karty Narodów Zjednoczonych, Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Prawo do godnego życia powinno obejmować również prawo do kultywowania rodzimych tradycji i tradycyjnego modelu rodziny, jeśli pozostają one w zgodzie z elementarnymi prawami jednostki – powiedział.

Prezydent Trump o Polakach

Dużym echem w Polsce odbiło się również przemówienie prezydenta USA. Donald Trump po raz kolejny z podziwem mówił o Polakach. – Patriotyzm poprowadził Polaków do walki o wolność – powiedział prezydent największego mocarstwa na świecie, wzywając do „wielkiego ożywienia narodów, odrodzenia ich ducha, dumy, ludzi i patriotyzmu”.

Wiele miejsca Donald Trump poświęcił krytyce władz Korei Północnej. Ostrzegł Kim Dzong Una, że kontynuacja programu nuklearnego jest jego „samobójczą misją”, a w przypadku jego ataku, Stany Zjednoczone będą zmuszone „całkowicie zniszczyć” ten kraj. – Stany Zjednoczone mają wielką siłę i cierpliwość. Jeśli jednak zostaniemy zmuszeni obronić siebie lub sojuszników, nie pozostanie nam nic innego jak całkowicie zniszczyć Koreę Północną – powiedział Trump.

Prezydent USA ostro skrytykował również Iran, w którym panuje „morderczy reżim”. Jak stwierdził, głównym produktem eksportowym tego państwa jest obecnie przemoc. Porozumienie  z Teheranem w sprawie irańskiego programu nuklearnego nazwał z kolei „jedną z najgorszych transakcji, do jakich kiedykolwiek przystąpiły Stany Zjednoczone”.   

opr. ar

wróć

Fotorelacje

53. Polsko-Amerykański Festiwal w Amerykańskiej Częstochowie

Po raz 53. w Amerykańskiej Częstochowie odbył się Polsko-Amerykański Festiwal. Festiwal tradycyjnie trwał przez pięć dni, a zabawa rozłożona była na dwa pierwsze weekendy września. W tym roku przypadło to na dni 1, 2, 3 września (Labor Day Weekend) oraz na kolejny weekend – 8 i 9 września. Tegoroczny festiwal zgromadził na terenie Sanktuarium ponad 22,000 ludzi. Fot. czestochowa.us

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com